O firmie.

O FIRMIE.

Spółka SKY SERVICE powstała w celu świadczenia szeroko pojętych usług w zakresie przemysłowego dostępu linowego – specjalistycznych usług wysokościowych, dla firm i instytucji oczekujących najwyższych standardów pracy, jakości i skuteczności w odniesieniu do powierzonych nam inwestycji.
Wśród innych firm wyróżnia nas – wysoka dbałość o szczegóły w trakcie naszych realizacji – dzięki rozdzieleniu pojęć alpinizmu oraz wspinaczki wysokogórskiej od przemysłowego dostępu linowego, będących często utożsamianych z jednym i tym samym a w rzeczywistości mających ze sobą niewiele wspólnego. Dzięki zrozumieniu i określeniu różnicy w samym podejściu do pracy na wysokości jak i jej specyfiki, która w środowisku miejskim za każdym razem stawia przed nami zupełnie inne wyzwania, nasza Firma chcąc zdecydowanie wyróżnić się na tle konkurencji, postawiła sobie za cel realizowanie swojej polityki w oparciu o odpowiednie standardy, normy jak i procedury bezpieczeństwa.
Naszym priorytetem w trakcie prowadzonych realizacji jest zadowolenie naszych Klientów oraz bezpieczeństwo powierzonego nam mienia, przy zachowaniu 100% bezpieczeństwa naszych pracowników, jest to możliwe dzięki zastosowaniu procedur opartych o brytyjski system bezpieczeństwa IRATA ( International IRATA – Industrial Rope Access Trade Association – Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego) który jest obecnie uznawany za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany. I choć IRATA jest systemem dobrowolnym, Klient który ma zamiar zlecić prace wysokościowe nie musi wybierać firmy wykorzystującej standard IRATA, to jednak ten system jakości oferujący najwyższy poziom bezpieczeństwa skłania wielu Klientów do wyboru takich firm jak nasza. Obecnie w Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej  IRATA zdobyła sobie takie uznanie, że poważne zlecenia są kierowane wyłącznie do firm świadczących swoje usługi w oparciu o ten standard co przekłada się na zatrudnianie wyłącznie specjalistów – techników dostępu linowego z co najmniej kilkuletnim stażem – wszystkie te kryteria nieodłącznie przemawiają za wyborem naszej Firmy.

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE

 • MYCIE I CZYSZCZENIE
 • ANTYKOROZJA STALI
 • ANTYKOROZJA BETONU
 • MONTAŻ I DEMONTAŻ
 • PRACE ROZBIÓRKOWE
 • USUWANIE ZAGROŻEŃ
 • PRACE REMONTOWE
 • RENOWACJA ZABYTKÓW
 • EKSPERTYZY
 • ANTY PTAKI
 • SIATKI – ZABEZPIECZENIA
 • ODŚNIEŻANIE
 • INSTALACJE ODGROMOWE
 • INSTALACJE KLIMATYZACYJNE
 • INSTALACJE P POŻ
 • CIĘŻKI MONTAŻ WYSOKOŚCIOWY

Dokładne wyszczególnienie kompleksowego zakresu usług znajdziecie Państwo w dalszej części oferty.