Cele .

SKY Service, będąca wyspecjalizowaną firmą w zakresie kompleksowej obsługi rynku w odniesieniu do prac wysokościowych, stawia sobie za cel osiągnięcie i utrzymanie wiodącej pozycji, zarówno wśród Firm, z którymi współpracujemy, jak i wobec konkurencji. Naszym pracownikom zapewniamy najnowocześniejszy sprzęt renomowanych światowych firm, który w połączeniu z wiedzą i niekonwencjonalnymi sposobami działania pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych kontraktów.

Spełnienie wysokich wymagań jakościowych osiągamy poprzez:

  • Upełnomocnienie wszystkich pracowników do przejęcia odpowiedzialności za jakość swojej pracy.
  • Systematyczne szkolenia pracowników i kadry zarządzającej w metodach zapewniania jakości.
  • Systematyczne sprawdzanie bieżących potrzeb i wymagań Klientów.
  • Przestrzeganie zasad systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.